Waluta:

Mineralne materiały do oczyszczania i filtracji wody

 • Adsorbenty na bazie wodorotlenku żelaza do ograniczania eutrofizacji i renaturyzacji stawów i jezior 

  Usuwa związki fosforu bezpieczne dla środowiska, ludzi, flory i fauny. Granulki i proszki. 

  Granulowany wodorotlenek żelaza do skutecznego usuwania zanieczyszczeń z wody  

  Usuwacz fosforanów, siarczków, arsenu, metali ciężkich. Nadaje się do czyszczenia wody pitnej i studni 

  Specjalny absorbent do oczyszczania wody deszczowej 

  Usuwa fosforany, metale ciężkie, oleje mineralne, węglowodory z wód deszczowych. Granulki 2-4mm i 0,5-2mm 

  Granulat filtracyjny na bazie wodorotlenku żelaza do usuwania fosforanów w małych oczyszczalniach ścieków 

  Dostępne rozmiary granulek 

    

   

  Pakowanie w worki 20kg i Big Bag 500kg

  Informacje i zapytania: mbaviris@yahoo.com