Waluta:

Oczyszczanie wody i ścieków

  • Nasze produkty lub ich kombinacje  są używane 

    Bioprodukty usprawniające pracę małych oczyszczalni biologicznych, redukujące ilość osadów, odorów, BZT/ChZT 

    Produkty usprawniające pracę oczyszczalni biologicznych, redukujące ilość osadów, odorów, BZT/ChZT 

    Bioprodukty do poprawy usuwania tłuszczu, oczyszczania biologicznego lub pierwotnego, BZT/ChZT, redukcji nieprzyjemnych zapachów. 

    Redukcja BZT/ChZT