Valūta:

Pirkšanas noteikumi

 • . 1.Vispārīgie noteikumi.
  1.1. Šie Pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, iegādājoties preces pa e-pastu. veikalā.
  1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, ievērojot likumā noteiktās prasības. Pircējs tiks informēts pa e-pastu. veikala mājaslapā. Kad pircējs pērk e-pastu, uz veikalu attiecas noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.
  1.3. Pirkuma e-pastam ir tiesības:
  1.3.1. aktīvas fiziskās personas, tas ir, pilngadīgas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu;
  1.3.2. nepilngadīgie vecumā no 14 līdz 18 gadiem, ja vien viņu vecāki vai aizbildņi nav devuši piekrišanu, ja vien viņi nav pašpietiekami ar ienākumiem;
  1.3.3. juridiskas personas;
  1.3.4. visu iepriekš minēto pilnvarotajiem pārstāvjiem.
  1.4. Apstiprinot Noteikumus, Pārdevējs arī garantē, ka saskaņā ar Noteikumu 1.3. punktā, Pircējam ir tiesības iegādāties preces pa e-pastu. veikalā.
  1.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu no brīža, kad Pircējs nosūtījis e-pastu. Pēc iepirkumu groza noformēšanas, piegādes adreses norādīšanas, apmaksas veida izvēles un iepazīšanās ar Pārdevēja noteikumiem, noklikšķiniet uz pogas "Apstiprināt pasūtījumu" (skatīt 5. punktu "Preču pasūtīšana, cenas, maksājuma uzdevums, noteikumi").

   


  2. Personas datu aizsardzība.
  2.1. Pasūtīt preces pa e-pastu Veikalā Pircējs var:
  2.1.1. pierakstoties uz šo e-pastu veikalā - ievadot reģistrācijā pieprasītos datus;
  2.1.2. veikalā nepiesakoties šim e-pastam.
  2.2. Pircējs pasūtot preces 2.1. attiecīgajos Pārdevēja norādītajos informācijas laukos sniedz Pircēja personas datus, kas nepieciešami pasūtījuma pareizai izpildei: vārds, uzvārds, piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts. epasta adrese.
  2.3. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka 2.2. punktā minētās preces un pakalpojumu pārdošanai tiek apstrādāti pa e-pastu. veikalā, lai veiktu Pārdevēja veiktspējas analīzi un tiešo mārketingu.
  2.4. Piekrītot, ka Pircēja personas dati tiek apstrādāti Pārdevēja e-pastā preču un pakalpojumu pārdošanai veikala vajadzībām, Pircējs arī piekrīt, ka e-pasta adresē un tālruņa numurā tiks norādīti informatīvie ziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma noformēšanai. .
  2.5. Pircējs, reģistrējoties e-pasta saņemšanai, apņemas saglabāt un izpaust pieteikšanās informāciju ikvienam.


  3. Pircēja tiesības un obligācijas.
  3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces pa e-pastu. uzglabāt šos Noteikumus un citus e-pastus tādā secībā, kā norādīts veikala informācijas sadaļās.
  3.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma, nosūtot e-pastu. veikalā, rakstiski paziņojot Pārdevējam (pa e-pastu, norādot atgriežamo preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no piegādes dienas, ja vien no līguma nav iespējams atteikties saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Lietuva (piem., kad tiek noslēgts līgums par higiēnas preču – gultasveļas – pārdošanu, skatīt informāciju Patērētāju centra tīmekļa vietnē http://www.vartiojucentras.lt/statymas.php?id=1038 “Atgriešanas specifika un Nepārtikas preču apmaiņa ", 18. punkts).
  3.3. Noteikumu 3.2. punktā, Pircējs var izmantot tiesības tikai tad, ja prece nav bojāta vai nav būtiski mainījusi savu izskatu un nav tikusi lietota.
  3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām norunāto cenu.
  3.5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas veidlapā sniegtā informācija, Pircējam tā nekavējoties jāatjaunina.
  3.6. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus. Ja Pircējs pazaudē savus pieslēgšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs pa sadaļā "Kontakti" norādītajiem saziņas līdzekļiem.
  3.7. Pircējs, izmantojot e-pasta veikalu, piekrīt šiem Pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot un ievērot Lietuvas Republikas tiesību aktus.

  4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.
  4.1. Pārdevējs apņemas radīt visus nosacījumus, lai Pircējs pareizi izmantotu e-pastu. veikala pakalpojumi.
  4.2. Ja Pircējs mēģina kaitēt Pārdevēja e-pastam, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties vai bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi e-pasta pakalpojumam, veikalam vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja reģistrāciju.
  4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātuma tiesības uz Pircēja personisko informāciju, kas tiek sniegta pa e-pastu. veikala reģistrācijas veidlapā.
  4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

    5. Preču pasūtīšana, cenas, maksājuma uzdevums, termiņi.
  5.1. El. Veikalā Pircējs var iepirkties 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
  5.2. Līgums stājas spēkā no brīža, kad Pircējs nospiež pogu "Apstiprināt pasūtījumu" un saņemšanas brīdī 

  3. Preču cenas e-pastā veikalā un pasūtījuma veidlapā ir norādītas litos, ieskaitot PVN.
  5.4. Pircējs maksā par preci vienā no šiem veidiem:
  5.4.1. e-pasta norēķini Bankas – šī ir priekšapmaksa, izmantojot Pircēja e-pastu. banku sistēma. Lai izmantotu šo maksājuma veidu, pircējam ir jāparaksta e-pasts. Bankas līgums ar vienu no apkalpotajām bankām. Pircējs pārskaita naudu uz e-pastu. veikala norēķinu konts. Šajā gadījumā atbildība par datu drošību gulstas uz attiecīgo banku, jo visi naudas darījumi notiek uz bankas e-pasta adresi. banku sistēmā.
  5.4.2. Bankas pārskaitījums ir priekšapmaksa, kad Pircējs pēc pasūtījuma izdrukāšanas un došanās uz tuvāko bankas filiāli pārskaita naudu uz e-pastu. veikala bankas konts.
  5.5. Pircējs apņemas samaksāt par preci nekavējoties. Tikai pēc apmaksas saņemšanas par preci sāk veidoties preču sūtījums un sāk skaitīt piegādes termiņu.

  6. Preču piegāde.
  6.1. Pircējs, kurš pasūtījuma veikšanas brīdī izvēlas piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu preces piegādes vietu.
  6.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja Pircējs pats nevar pieņemt preces un preces ir piegādātas norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību prasīt pret Pārdevēju par preces piegādi nepiemērotai personai.
  6.3. Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarots aģents (kurjers).
  6.4. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Šie noteikumi ir orientējoši un papildus neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgās preces un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču trūkumu. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par piegādes noteikumiem.
  6.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. .
  6.6. Pircējam visos gadījumos nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums ir bojātā vai citādi bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir nepieprasīts vai neatbilstošs daudzums, nepilnīgs iepakojums.
  6.7. Visos gadījumos Pircējam, kurš piegādes laikā pamana pakas pārkāpumu, ir jāizdara atzīmes kurjera piegādes dokumentā vai jāraksta atsevišķs akts par šādiem pārkāpumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Ja tas netiek izdarīts, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem saistībā ar jebkādiem iepakojuma bojājumiem, ko Pircējs nav norādījis kurjera piegādes dokumentā.

  7. Preču kvalitāte, garantijas.
  7.1. Katrā e-pastā informācija par veikalā pārdoto preci tiek kopīgi norādīta katras preces aprakstā.
  7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka veikalā esošās preces var neatbilst faktiskajam preču izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ pēc to krāsas, formas vai citiem parametriem.
  7.3. Pārdevējs atsevišķiem preču veidiem sniedz kvalitātes garantiju uz ierobežotu laiku, ar konkrētu termiņu un citiem noteikumiem šādu preču aprakstos.
  7.4. Ja pārdevējs atsevišķiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantiju, tiek piemērota attiecīgajā likumdošanā paredzētā garantija.

   8. Preču atgriešana un apmaiņa.
  8.1. Bojātās preces tiek likvidētas, sliktas kvalitātes preces tiek nomainītas un atgrieztas saskaņā ar Lietuvas Republikas Ekonomikas ministra 2001.gada 29.jūnija rīkojumu Nr. 217 "Par atgriešanas un aizstāšanas noteikumu apstiprināšanu", kas apstiprināti ar Atgriešanas un maiņas noteikumiem, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar lauzt saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem (ja līgums ir par higiēnas preču - gultasveļas pārdošanu); : //www.vartiojucentras.lt/statymas.php? id = 1038, "Nepārtikas preču atgriešanas un aizstāšanas īpatnības", 18. punkts). Visos gadījumos nauda par atgriezto preci tiek ieskaitīta tikai maksātāja bankas kontā.
  8.2. Lai atgrieztu preci(-es) saskaņā ar 8.1. punktā, Pircējs to var izdarīt 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes Pircējam, informējot Pārdevēju pa kontaktu sadaļā norādītajiem saziņas līdzekļiem, norādot atgrieztās preces nosaukumu, pasūtījuma numuru un iemeslu. par atgriešanos. 

  8.3. Atgriežot preci pircējam, ir jāievēro šādi nosacījumi:
  8.3.1. atgriežamajai precei jābūt kārtīgā oriģinālajā iepakojumā;
  8.3.2. precei jābūt Pircēja nebojātai;
  8.3.3. precei jābūt nelietotai, nezaudējot tirdzniecības izskatu (nebojātas etiķetes, atvienotas aizsargplēves u.c.) (šī prece neattiecas uz bojātas preces atgriešanu);
  8.3.4. atgrieztajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma;
  8.3.5. atgriežot preci, jāiesniedz pirkumu apliecinošs dokuments.
  8.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šo noteikumu 8.3. pantā noteiktās atgriešanas procedūras.
  8.5. Bojātas preces un/vai bojātas preces atgriešanas gadījumā Pārdevējs apņemas šo preci pieņemt atpakaļ un aizstāt ar līdzvērtīgu preci.
  8.6. Gadījumā, ja Pārdevējam nav nomaināmo preču, Pircējam tiek atmaksāta samaksātā summa, neieskaitot piegādes izmaksas.

  9. Pircēja un pārdevēja atbildība.
  9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nenorāda precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešu atlīdzību.
  9.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas šajā e-pastā. veikals.
  9.3. Reģistrētais Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja sūtāt e-pastu, veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas piesakās e-pastā. veikalos, izmantojot Pircēja pieteikšanos, Pārdevējs no Pārdevēja puses tiek uzskatīts par Pircēju.
  9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas no tā, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un Pircēja saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan šāda iespēja viņam ir dota.
  9.5. Ja Pārdevēja e-pastā ir saites uz e-pastiem no citiem uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām vai privātpersonām, Pārdevējs nav atbildīgs par tajā esošo informāciju vai darbībām, kā arī neuztur, nekontrolē un nepārstāv šos uzņēmumus vai personas.
  9.6. Zaudējumu gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos zaudējumus.

  10. Mārketings un informācija.
  10.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var uzsākt dažādas akcijas e-pasta veikalā.
  10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji bez brīdinājuma mainīt akciju nosacījumus, kā arī tos dzēst. Jebkuras Akciju noteikumu un nosacījumu izmaiņas vai atcelšana ir spēkā tikai attiecībā uz iepriekš minēto, t.i., no to izpildes brīža.
  10.3. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta pa Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītajiem saziņas līdzekļiem.
  10.4. Pircējs visas ziņas un jautājumus sūta uz Pārdevēja e-pastu. tālruņiem, kas norādīti veikala sadaļā "Kontakti" un e-pastā. e-pasta adreses.
  10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem informāciju vai apstiprinājuma ziņojumus, kas nosūtīti interneta pieslēguma, e-pasta pakalpojumu sniedzēju darbības traucējumu dēļ.

  11. Nobeiguma noteikumi.
  11.1. Šie preču pārdošanas un pirkšanas noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem un tiesību aktiem.
  11.2. Visi strīdi, kas rodas no šo noteikumu izpildes, tiek risināti sarunu ceļā. Domstarpību gadījumā strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.