Valūta:

Ūdens un notekūdeņu attīrīšana

 • Mūsu produkti tiek lietoti 

  Bioprodukti mazo bioloģisko attīrīšanas iekārtu darba uzlabošanai, dūņu daudzuma samazināšanai, smakas, BSP/CHDS 

  Produkti bioloģisko attīrīšanas iekārtu darba uzlabošanai, dūņu daudzuma samazināšanai, smakas, BSP/CHDS 

  BDS/CHDS samazināšanai 

  BDS/CHDS samazināšanai  

  Bioprodukti tauku uzlabošanai, bioloģiskajai vai primārajai tīrīšanai, BOD/CHDS, smaku mazināšanai. 

  Smaku samazināšana, vircas satura samazināšana, amonjaka, fosfātu samazināšana