Valiuta:

Deguonį išskiriančios medžiagos tvenkiniams ir bioremediacijai

 • Deguonies išskyrimo produktai Oxy naudojami akvakultūroje ir tvenkiniuose kaip papildomas deguonies šaltinis žuvims ir vandens valymo procesui užtikrinti bei žuvų transportavimui. 

  Produktas Oxybac skirtas naftos angliavandenilių ir nehalogenintų organinių junginių aerobinio biologinio skaidymo efektyvumo padidinimui 

  Produktai naudojami deguonies kiekiui padidinti įvairiems procesams, sunaikinus dumblius naudojant algicidus, dugno dumblo skaidymui pagerinti, sulfidų, amoniako , anaerobinių zonų naikinimui tvenkinio dugne.

  Mūsų produktai LongOxyQuickOxyOxysorb, GreenOxy skirti greitam (iki 48 val.) arba lėtam, pastoviam (iki 3 mėn..) deguonies išsiskyrimui, teršalų valymui, dumblių šalinimui.

  Taip pat ištirpusio deguonies šaltiniai gali būti naudojami  situacijose, kai mechaninis aeravimas neįmanomas.

  Naudojant tinkamą koncentraciją, produktai yra saugūs aplinkai, nes jie suskaidomi į vandenį, molekulinį deguonį ir kalcio hidroksidą. 

   

  OXYSORB sudaro sauso pavidalo dviejų komponentų sistema: adsorbentas ir aktyvaus deguonies išskyrimo medžiaga.


  Tvenkinių, ežerų, paviršinių vandenų valymui. Išskiria aktyvųjį deguonį iki 6 mėnesių..


  Procesai, kuriuose dalyvauja OXYSORB:


  • Adsorbcija
  • Oksidacija
  • Dezinfekcija

  OXYSORB sudėtyje yra saugus adsorbentas, kelis mėnesius išskiriantis deguonį, prisijungiantis nitratus, fosfatus, toksines medžiagas, sulfidus.

  1 kg OXYSORB  išskira mažiausiai 200 g gryno deguonies.

  OXYSORB  lėtai išskiria deguonį iki 6 mėnesių..

  Medžiaga per trumpą laiką absorbuoja teršalus vandenyje, naikina kvapus. Naikina ciano bakterijas (mėlynai žalius dumblius), stabdo vandens telkinių eutrofikaciją.

  Sistema yra labai patogi vartotojui, nes nereikia jokios dozavimo įrangos, talpų, el.energijos. Reikiamas kiekis OXYSORB yra suberiamas į vandens talpą ar į vandens telkinį, kuriuose vyksta valymo/oksidavimo procesas.

  Naudojimo vietos:

  • Tvenkiniai, pelkės

  • Upės, upeliai, kanalai

  • Rezervuarai, baseinai, vandeningieji sluoksniai

  • Įlankos, lagūnos

  • Vanduo ir pakartotinis vandens naudojimas, akvakultūros ūkiai ir tvenkiniai

  • Paviršiniai ir požeminiai vandenys


  Dalelių dydis: 3-5mm, baltai pilkos granulės. Medžiaga netoksiška, visiškai saugi aplinkai.

  Pakuotės po 1kg.

  Žiemai tvenkiniams 1 kg sukuria iki 50 m3 deguonimi prisotintą zoną. 

  Jeigu žuvų daug, dozę reiktų didinti.

  1000m3 tvenkiniui vidutiniškai reiktų bent 5-10kg dozės

  Atminkite - tikslią dozę galime nustatyti, matuodami deguonies kiekį vandenyje. Jo turėtų būti min 4g/m3.

  Atsiųskite brošiūrą 

   


  ______________________________________________________________________________________
    

  LongOxy pagrindinis naudojimas -  tvenkiniuose vandens kokybei  bei ištirpusio deguonies sritims gerinti.

  Tai lėto tirpumo produktas, nusėdantis ant dugno, kur palaipsniui išskira deguonį.

  1 kg LongOxy išskira mažiausiai 180 g gryno deguonies.

  LongOxy lėtai išskiria deguonį iki 3 mėn.

       

  LongOxy naudojamas:

  • Vandens valymui - pagalbinė priemonė
  • Ilglaikiam prisotinimui deguonimi. Suteikia pakankamai ištirpusio deguonies.
  • Padeda sumažinti dumblius tvenkinyje
  • Padeda pašalinti anglies dioksidą, kuris trukdo žuvims absorbuoti deguonį.
  • Padidina pH, apsaugo nuo rūgštėjimo
  • Amoniako ir amonio pašalinimui pagerinti esant anaerobinėms sąlygomis (pūvantys lapai ir augalai)
  • Vandenilio sulfido pašalinimui pagerinti
  • Sumažinti organinę taršą tvenkinio dugne
  • Apsaugoti tvenkinį nuo anaerobinių bakterijų, sąlygojančių sieros vandenilį ir amoniaką, metaną
  • Kalcio papildas florai ir faunai
  • Žiemą  ir vasarą užtikrinti deguonies kiekį vandenyje
  • Užteršto vandens ir dirvos biologiniam valymui
  • Žuvų transportavimo metu užtikrinti deguonį
  • Užtikrina deguonies kiekį naktį, kai deguonies lygis krenta ir po dumblių naikinimo
  • Saugus florai ir faunai


  Produkto dozė priklauso nuo vandens kokybės, gylio, žuvų kiekio, dugno dumblo kiekio.

  Vidutiniškai:

     Gylis                                       Dozė/1000m2

       • 1m                                          4kg

       • 1,5m                                       5-6 kg

       • 2m                                          7kg

   

  Anaerobinio dumblo dugne (amoniako, metano, sulfidų išsiskyrimas) atveju pradinė dozė gali būti ne mažesnė kaip 20kg / 1000m3.

  BDS, ChDS, anaerobinių bakterijų atveju (deguonis naudojamas intensyviai) žuvų tvenkiniuose kontrolei naudokite 10kg/1000m3 kas 6 mėn.

  Fizinė būsena: sausi milteliai arba granulės.

  Produktą galima naudoti:

  • Tvenkiniuose

  • Ežeruose

  • Žuvų ir krevečių fermose

  • Požeminio vandens ir dirvožemio biologiniam valymui, teršalų nukenksminimui

  • Kvapų emisijų (amoniakas, sulfidai) kontrolei gyvulių ūkiuose (surinkimo talpos)

  • Prisotinimui deguonimi žiemą

  Tinka naudoti bet kokiomis oro ir temperatūrinėmis sąlygomis. Saugus florai ir faunai.

   

  „QuickOxy“

  Šis produktas greitai išskiria deguonį. Visas deguonis gali išsiskirti per 24-48 valandas.

  1 kg QuickOxy išskiria iki 150 g deguonies.

   „QuickOxynaudojamas:

  • Kaip avarinis ištirpusio deguonies šaltinis tvenkiniuose.
  • Kaip algicidas žaliesiems ir žaliai mėlyniems dumbliams.
  • Gijiniams-siūliniams dumbliams pašalinti kaip algicidas. Tokiu atveju reikia surinkti negyvus dumblius bei naudoti bakterijas AquaProEZ, kad suskaidyti likusius negyvus dumblius.
  • Dezinfekcijos ir vandens valymo priemonė


  Nereikia paruošimo. Pakelia vandens pH. Neteršia aplinkos: galutiniai skilimo produktai yra vanduo ir CO2. 

  Dozė: 5-15kg/1000m3. Galima kartoti kas 3 dienas.

  Tvenkiniuose su žuvimis reikia matuoti pH.

   

  Oxybac  - naftos angliavandenilių ir nehalogenintų organinių junginių aerobinio biologinio skaidymo efektyvumo padidinimui  

  Sudėtyje yra ≥ 18% aktyviojo deguonies, kad būtų užtikrintas didesnis našumas, kuris yra didesnis nei kitų rūšių deguonį išskiriančių medžiagų


  • Ilgiausias iš panašių produktų deguonies išsiskyrimo laikas rinkoje
  • Išskiria deguonį iki vienerių metų
  • Palaiko ištirpusio deguonies lygį požeminiame vandenyje 8-10 mg / l
  • Ekonomiškai efektyvi apdorojimo ir (arba) galutinio išvalymo forma
  • Stiprina bakterijų augimą/bioremediacijos procesus

   

   Veiksminga siekiant gauti užtikrintus reikalaujamus rezultatus

  Technologija: biologinė bioremediacija


  Aerobinės bioremediacijos technologijos naudojamos siekiant paspartinti naftos angliavandenilių ir kai kurių degalų deguonies skaidymo greitį natūraliais biologiniais procesais.

  Produkto informacija


  Pridedant deguonies į valomą terpę grynu deguonies įpurškimu, naudojant deguonį išskiriančius junginius, įvedant vandenilio peroksidą ar
  įpurškiant ozoną, deguonis tampa prieinamas aerobiniams mikroorganizmams nesočiojoje, prisotintoje zonoje ar abiejuose.
  Šis procesas padeda palengvinti biologiškai skaidžių junginių virsmą į CO2 ir H2O. Ši technologija gali būti naudojama siekiant efektyviai sumažinti naftos, naftos, benzino, tirpiklių ir pesticidų teršalus.


  Valomi teršalai


  • Chlorinti tirpikliai – vinil chloridas
  • Naftos angliavandeniliai – dyzelino produktai, benzino produktai
  • Benzenas, Toluenas, Etilbenzenas, Ksilenai
  • Naftalenas
  • Metil tert-butil eteris
  • Tert-butil alkoholiai
  • Chlorbenzenas
  • Acetonas, propilbenzenas, trimetilbenzenas


  Naudojimo metodai


  • Tiesioginis įvedimas į suspenziją
  • Į laidų reaktyvų barjerą
  • Naudojimas atviroje duobėje / iškasimas ir dirvos pašalinimas  

  Produktas yra aplinkai draugiškas, saugus žmogui, laikantis naudojimo taisyklių. Kartu su šiuo produktu, biologinei remediacijai gali būti naudojami ir bakteriniai produktai Avibac O

  Informacija, brošiūros ir užsakymai: mbaviris@yahoo.com